2020 genomförde Johpomek sin största investering genom tiderna

Johpomek AB investerer i lackeringsanläggning

Johpomek AB byggde ut sin fabrik med 7 000 m2. I den nya byggnaden skulle en ny lackeringsanläggning, montering, logistik, utlastning samt kontor med allmänna utrymmen inredas.

“Både på pulverförbrukning och jämna pulverskikt ger oss en nästintill 100% repeterbarhet.”

Gema möjliggör flexibel produktion

Gema har levererat ett kulörbytessystem med dubbla pulverkök med snabba kulörställ. Det gör det möjligt med en mycket flexibel produktion.

Applikationspumpar AP01.1 för en stabil output och med efterföljande jämna pulverskikt på detaljerna är en innovation från Gema som gett dem en ökad marknadsandel i Sverige såväl som i Europa.

Vi såg stora fördelar med Gemas innovativa lösning

I vår investering i en ny pulverlackeringsanläggning såg vi stora fördelar med Gemas innovativa lösning med två pulverkök för snabba kulörställ.

Det ger Johpomek möjligheten till en flexibel produktion.

Pulverpumpsteknologin som Gema presenterade för oss på vårt första möte har mer än väl motsvarat våra förväntningar. Både på pulverförbrukning och jämna pulverskikt ger oss en nästintill 100% repeterbarhet över långa produktionscykler, upp mot 1 500 lackeringstimmar.

Henrik Olsson Processansvarig för ytbehandlingen Johpomek AB

Gema möjliggör flexibel produktion

Hansen-Icoma har väl mött våra förväntningar och krav på hur en leverantör av maskinell utrustning tar sitt ansvar.

Målarna utför sitt arbete i utrustningen med en stor tillförlitlighet, utrustningen har en hög tillgänglighet och följer lagar och krav.

Gemas utrustning har så långt efter nära 3,5 år i produktion visat att Gema har levererat en robust maskin.”

Pontus Persson
VD
Johpomek AB

Scroll to Top