Axelent satsar stort på robotteknik och produktionsoptimering

Applikationsoptimering står i fokus för investeringen i Hillerstorp

Effektivitet och verkningsgrad på pulverappliceringen med hjälp av robotar blev ett lyckat koncept.

Investeringen – består av bl.a av två kompletta kulörbytessystem från Gema – Lackeringsanläggningen är den enskilt största investering i företagets 34-åriga historia.

Axelent AB Leverantör av säkerhetsprodukter för industrin, lager och bygg.

Axelent AB gör den största enskilda investeringen i företagets 34-åriga historia.

En anläggning uppdelat på två parallella conveyors

Kapaciteten i lackeringsanläggningen ger en mdimensionerande hastighet på 4 meter per minut. Gema har levererat två identiska kulörbytessystem där Axelent integrerat 4 stycken 6-axliga robotar.

OptiSpray AP01.1 Appliceringspumpar

Den gamla tekniken där injektorerna kräver daglig justering beroende på slitage på injektorpluggen och måste över pluggens livslängd övervakas och justeras valdes i ett tidigt skede bort.

Axelent valde istället OptiSpray AP01.1 och dess Smart Inline Technology (SIT) design som istället använder en processzon i ett flöde, för exakt och repeterbar pulverflöde från pistolerna.

Denna teknik ger både en högre kvalitet på ytskikten men framför allt ett bättre utnyttjande av pulvret. Robotarna i kombination med linjärmaskinerna ger målningsoperatören möjlighet att programmera effektiva program som är repeterbara vecka efter vecka, månad efter månad.

Robotar designade av Axelents dotterbolag

Till Axelents nya anläggning, där 4 styck 6-axliga robotar hjälper till att få en optimerad pulverapplicering. Anledningen till investeringen där robotarna blir ett komplement där svåråtkomliga delar på detaljerna ökar verkningsgraden på pulverfärgen. Det medför att antalet pistoler reduceras och output från pistolerna minskas. Ta i beaktning att den höga conveyorhastighet på hela 4 meter per minut hinner ändå robotarna på ett bekvämt sätt markant öka verkningsgraden på pulverappliceringen. Robotarna har designats och integrerats av Axelent´s dotterbolag Axelent Engineering.

Resultat och ett vinnande koncept för pulverapplicering

Tester visade att robotarnas touch up gör att så mycket som ca 65% av outputen reduceras från pistolerna på linjärmaskinerna. Detta medför i kombination med Gema´s Applikationspump AP01.1 att Axelent reducerar mängden pulver på detaljerna med ca 50%. Det ger Axelent stora fördelar i och med att slitdelar i pulverappliceringen minskas samt att det ger stora pulverbesparingar. Detta sammantaget ger en god totalekonomi för att lackera detaljerna på Axelent.

Scroll to Top