CPI (Coating Performance Indicator) Dashboard

Mjukvara utvecklad för optimering och övervakning

Ett unikt verktyg för insikt i drift och optimering och utnyttjandet av din automatiska pulveranläggning.

CPI Dashboard är vårt egna utvecklade mjukvara för optimering och övervakning av pulversystem. Det ger ledning och operatörer ett unikt verktyg för insikt i drift och användning av din automatiska pulveranläggning.

Få en överblick

CPI Dashboard ger en översikt över effektiviteten i produktionsverksamheten inom pulverlackeringslösningar. Det har utvecklats för att stödja prioriteringar och beslut och presenterar all information som grafiska bilder i stället för siffror, så att vi snabbt och enkelt kan tolka data och se alla förändringar.

Det bygger på data som samlats in från en industriell elektrostatisk pulverlackeringslösning och ger information om:

CPI dashboard pulveranlæg

Jämför prestanda och optimera produktionsprestanda

CPI Dashboard jämför nuvarande prestanda med KPI:er från föregående månad, så att användaren kontinuerligt kan optimera produktionsprestanda och identifiera och ta bort källor till ineffektivitet. Till exempel kan flera stopp på conveyorn vara ett tecken på ineffektiv hängning av föremål på conveyorn.

Få en överblick

CPI Dashboard är en molnlösning som ger säker och krypterad åtkomst till din produktionsprestandadata från väggmonitorn, en bärbar dator eller mobil enhet överallt där det finns en internetanslutning.

KPI fördelar

Scroll to Top